Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Find Jespersen‏‎ [I2501]‎, søn af Jesper Bertelsen og N.N.‏.
Født ‎mellem 1490 og 1500‎. Erhverv: Fæstebonde i Givskudlund
Han omtales i Elline Gøyes jordebog, hvor han synes at have fæstet en gård i Givskudlund, som hr. Magnus Gøye efter skøde af 24/8 1529 købte af provst Anders Glob. Fæstegårdsafgiften var ½ td. smør og 10 heste at holde.

Married/ Related med:

N.N.‎

Børn:

1.
manJesper Findsen‏‎ [I2848]
Født ‎1520, begravet ‎1578 Vejle. Erhverv: borgmester i Vejle

2.
man‎Anders Findsen‏‎ [I2850]‎ PRIVAT FILTER

3.
manIver Findsen‏‎ [I2497]
Født ‎± 1535 formentlig i Givskud, døde ‎± 1600 Taulov‎, sådan ca. 65 år. Erhverv: Foged hos Anne Rosenkrantz på hendes gårde i Givskud, Kgl. foged på Hønborg slot i Taulov sogn
Det kongelige slot Hønborg lå i den sydøstlige del af Tavlov sogn ved Lillebælt. Voldstedet kan endnu ses lidt nord for Hagenørgård. Tidligere fandt man ikke så sjældent gamle mønter på stedet. Hvornår slottet er opført og nedbrudt vides ikke med sikkerhed. Man mener, at det blev ødelagt under Grevens Fejde og så måske genopbygget. Men efter kejserkrigen 1625-27 rapporteres det nedbrændt af fjenden sammen med Hønborg Ladegaard, som lå længere væk fra slottet. Sidstnævnte blev dog genopbygget kort efter. Lensmændene over Hønborg len boede på slottet, i hvert fald fra 1369. Da Sidsel Rosenkrantz døde 28/11 1557, blev Hønborg len ved kongelig befaling lagt ind under Koldinghus, og forvaltningen blev så besørget af en foged med så få folk som muligt. De hoveripligtige bønder, som ikke behøvedes til Hønborg, måtte lensmanden bruge til Koldinghus. Fra Hønborg slot gik en vej til kirken i Taulov, som kaldtes "Fruens Kirkevej", ad hvilken almuen siger, at fruen i sin med 4 heste bespændte vogn hver juleaften kørte til kirken. Efter at Christian II havde fået den jyske adels opsigelsesbrev i sin handske i Vejle tog han til Hønborg, og i sin rådvildhed sejlede han mange gange frem og tilbage mellem dette slot og Hindsgavl på den anden side af Lillebælt, før han besluttede sig til at tage til København


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020