Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Jesper Bertelsen‏‎ [I2505]‎, søn af Bertel Persen og N.N.‏.
Født ‎± 1460 John Helt Green ser Bertel Person som Jespers mulige far.‎. Erhverv: Selvejer- eller fæstebonde i Givskudlund
han optræder som stokkemand (retsvidne) i et tingsvidnebrev fra Jelling sysselting 1492, gengivet i Vejle amts årbog 1917, hvor der sammesteds også er gengivet et "laugheffdsbrev" ligeledes fra Jelling sysselting år 1487, hvor Jespers formentlige bror Ieffuer Berttelsøn i Gyffschoud-Lund nævnes som dannemand.

Married/ Related med:

N.N.‎

Barn:

1.
manFind Jespersen‏‎ [I2501]
Født ‎mellem 1490 og 1500‎. Erhverv: Fæstebonde i Givskudlund
Han omtales i Elline Gøyes jordebog, hvor han synes at have fæstet en gård i Givskudlund, som hr. Magnus Gøye efter skøde af 24/8 1529 købte af provst Anders Glob. Fæstegårdsafgiften var ½ td. smør og 10 heste at holde.


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020