Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Kirsten Marcusdatter‏‎ [I2477]‎, datter af Marcus Laugesen og Mette‏.
Født ‎1611, begravet ‎17 Apr 1678 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt
De boede i Clostergade. Møller på slotsmøllen Søren Marcussen, begr. 22/3 1673 59 år gammel, g. m. Karen, begr. 20/12 1676 60 år gammel, og Hans Marcussen i Kolding, g. m. Anne Bertelsdatter, begr. 6/7 1688 71 år gammel, er sikkert brødre til Kirsten. Jf. Kolding kirkebog begr. 16/12 1667
en “Mette Lavi eller møllerkvinde, 87 år gammel”. Hun er således født i 1580 og kunne måske være en ane.

Gift ‎03 Feb 1639 Kirsten Marcusdatter "af Møllen" med:

manLauge (Lave?) Nielsen‏‎ [I2476]
Født ‎formentlig i Kolding, begravet ‎04 Feb 1658. Erhverv: Snedker i Kolding

Børn:

1.
manPeder Laugesen‏‎ [I2464]
Født ‎14 Maj 1649 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, begravet ‎25 Jun 1700 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt. Erhverv: Købmand, overformynder og konsumptionsforvalter i Kolding
Peder Laugesen fik 15/3 1680 borgerskab i Kolding.
I J. O. Brandorffs bog “St. Nikolaj Kirke i Kolding” s. 34 står følgende om åbne begravelser: “Købmand, overformynder og Consumtionsforvalter Peder Laugesen og Hustru Dorthea Berthelsdatter begravet 13/7 1684”. Dette kan ikke passe, idet der intet er at finde i kirkebogen om en tidligere vielse. Karen Bendixdatter bekostede i 1700, da Peder Laugesen døde, en åben begravelse i det nordre kapel i St. Nikolaj kirke for dem og deres arvinger.
Peder Laugesen måtte lide den tort, at han i bytinget af sin bror Marcus Laugesen blev afkrævet betaling for et nyt stempel, som i sin tid var blevet forordnet, men som Peder Laugesen hævdede, at deres far havde betalt for længe siden. Det, som faldt Peder mest for brystet, var dog, at Marcus ikke gik til ham selv, når de var brødre og boede i samme by.
21/12 1716 solgte Rasmus Nielsen Bech “Hamborgerherberget”, en gård der lå i Helligkorsgade ved siden af tolder Peder Hansens gård på hjørnet af Østergaden. På den vestre side af “Hamborgerherberget” lå en gård, som beboedes af grovsmed Niels Bendixen, en bror til Karen Bendixdatter.
Rasmus Nielsen Bech døde i 1719, hvorefter Karen Bendixdatter førte forretningen videre indtil hun døde i 1730. Auktionen over det anselige bo varede 3 dage.

2.
man‎Niels Laugesen‏‎ [I2743]‎ PRIVAT FILTER

3.
woman‎Maren Laugesdatter‏‎ [I2744]‎ PRIVAT FILTER

4.
woman‎datter‏‎ [I2745]‎ PRIVAT FILTER

5.
man‎søn‏‎ [I2746]‎ PRIVAT FILTER

6.
manMarcus Laugesen‏‎ [I2747]
Døde ‎21 Maj 1694 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

7.
man‎Bertel Laugesen‏‎ [I2751]‎
Døde ‎22 Sep 1657

8.
man‎Hans Laugesen‏‎ [I2752]‎
Døde ‎22 Sep 1657


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020