Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Ellis Vesti Andersen‏‎ [I2039]‎, datter af Aksel Vesti Andersen og Ellen Larsen‏. PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

manPoul Erik Schett‏‎ [I2324] PRIVAT FILTER

Barn:

1.
woman‎Sille‏‎ [I2325]‎ PRIVAT FILTER


Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
2nd ægteskab/ forhold
woman‎Ellis Vesti Andersen‏‎ [I2039]‎, datter af Aksel Vesti Andersen og Ellen Larsen‏.

Married/ Related med:

manJon‏‎ [I2323] PRIVAT FILTER
1st married/ related med: Ellis Vesti Andersen, 2nd married/ related med: N.N.

Barn:

1.
man‎Clemen‏‎ [I2326]‎ PRIVAT FILTER


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020