Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Aksel Vesti Andersen‏‎ [I2037]‎, søn af Clemen Vesti Andersen og Karen Olesen‏. PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

womanEllen Larsen‏‎ [I2038] PRIVAT FILTER

Barn:

1.
womanEllis Vesti Andersen‏‎ [I2039] PRIVAT FILTER


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020