( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Ø Alle navne

Antal viste efternavne:     Antal kolonner:
    Side 1

NavnTotalNavnTotalNavnTotalNavnTotalNavnTotal
Madsdatter2Markman1Michelsen1Mogensen2--
Madsen2Michelsdatter1Mickelsdatter2----

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020