( * ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Æ Ø Alle navne

Antal viste efternavne:     Antal kolonner:
    Side 1

NavnTotalNavnTotalNavnTotalNavnTotalNavnTotal
Valløe1Vejlesby5Vichman1Vinter1Vorbeck21
Vandel1Vejrup4Villumsdatter1Vinther1Væver2
Veerst9Vendelbo2Villumsen1Vivild1--
Vejen1Vestesen1Vinding2Vorbasse1--

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020