( * ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Æ Ø Alle navne

Antal viste efternavne:     Antal kolonner:
    Side 1

NavnTotalNavnTotalNavnTotalNavnTotalNavnTotal
Ibsdatter7Ilbjerg1Irminger3Iversen26--
Ibsen3Ingerslev13Issing1Iversøn1--
Ihlemann1Ingwersen1Iversdatter1----

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020