Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Oluf Olufsen‏‎ [I34]‎, søn af Oluf Sørensen og Anna Kirstine Frederiksdatter‏.
Født ‎10 Sep 1748 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎1811 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, age 62 eller 63 år, begravet ‎27 Jan 1811 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Fæstebonde/gaardmand (‎1787)
Hvor ligger gården nu? Kan det være Faurskouvej nr. 31?? Død jan. 1811

J.C. Frederiksen: Holsted Sogns historie, side 129:


Udskiftning 1794 for Favrskov Beboere.
______________________________________

Nr. 1, Christian Nielsen 1 Td. 5 Skp.
Nr. 2, Ole Olsen 1 Td. 5 Skp.
Nr. 3, Søren Svendsen 1 Td. 5 Skp. 2 Fdk. 1 1/3 Alb.
Nr. 4, Laust Lautsen Skytte 1 Skp. 2 1/2 Alb.

der alle var fæstere under Mads Christensen i Holsted

Ved FT 1787 var Oluf Olufsen han fæstebonde i Faurschou. Konen kaldes Kirsten Nielsdatter født ca 1759 (Navnet er måske noteret forkert)
Ved FT 1801 var han bonde og gaardmand. Konen kaldes nu Kirsten Michelsdatter 43 år stadig 1. ægteskab!! (samme fødeår ca. 1758)

Folketælling 1787:
__________________

Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, Fauerschou Bye, , , 2, FT 1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Oluf Olufsen, 40, gift, Husbonde, Fæstebonde og Gaardbeboer,
Kirsten Nielsdatter, 28, gift, Madmoder, ,
Annekirstine Olufsdatter, 5, -, Barn af 1. ægteskab, ,
Mikel Olufsen, 2, -, Barn af 1. ægteskab, ,
Kirsten Hansdatter, 17, ugift, Tieneste Pige, ,
Anne Kirstine Frederiksdatter, 80, enke, Husbondes Moder, Aftægtskone,Folketælling 1801:
__________________

Samtlige personer i husstanden Ribe, Malt, Holsted, Faurschou, , , 2, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Oluf Olufsen, 52, Gift, huusbonde, bonde og gaardmand,
Kirsten Michelsdatter, 43, Gift, hans kone [Oluf Olufsen], ,
Michel Olufsen, 15, Ugift, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Oluf Olufsen, 12, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Laurids Olufsen, 8, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Peder Olufsen, 4, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,
Niels Olufsen, 2, -, deres barn [Oluf Olufsen & Kirsten Michelsdatter], ,

Gift ‎23 Nov 1780 Lindknud, Lindknud Sogn, Ribe Amt, age 32 år (married 30 eller 31 år) med:

womanKirsten Michelsdatter‏‎ [I103], age by marriage 22 eller 23 år, datter af Michel Hansen og Maren Jepsdatter‏.
Født ‎1757 Hyldelund, Lindknud sogn, Ribe Amt, døde ‎25 Jul 1839 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, age 81 eller 82 år, begravet ‎30 Jul 1839 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt
Oplysninger fra FT 1801 Ved FT 1787 Kaldes hun Kirsten Nielsdatter og børnene født i 1782 og 1785 har også andre navne - men det er nu en fejl. Hun har været gift før. Født december 1757

Børn:

1.
unknown‎Anne Kirstine Olufsdatter‏‎ [I109]‎
Født ‎1782 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎1796 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, age 13 eller 14 år, begravet ‎29 Maj 1796 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt

2.
woman‎Maren Olufsdatter‏‎ [I3102]‎
Født ‎1784 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎1796 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, age 11 eller 12 år

3.
manMichel Olufsen‏‎ [I106]
Født ‎25 Maj 1785 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt‎

4.
man‎Oluf Olufsen‏‎ [I110]‎
Født ‎13 Mar 1788 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎05 Apr 1862 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt‎, age 74 år, begravet ‎13 Apr 1862 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Husmand

5.
man‎Laust Olufsen‏‎ [I107]‎
Født ‎1793 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎12 Apr 1857 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, age 63 eller 64 år. Erhverv: Gårdejer

6.
man‎Peder Olufsen‏‎ [I108]‎
Født ‎1796 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt‎

7.
manNiels Olesen‏‎ [I23]
Født ‎18 Nov 1798 Faurschou, Holsted Sogn, Ribe Amt, døde ‎08 Feb 1870 Lintrup, Holsted Sogn, Ribe Amt‎, age 71 år, begravet ‎16 Feb 1870 Holsted, Holsted Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Gaardmand i Lintrup
Niels Olufsen var ved folketællingen i 1834 ugift tjenestekarl, 35 år, på en gård i Lintrup (nr 14). Ved Folketællingen i 1845 var han gift gårdmand i Lintrup, 46 år. Han har giftet sig til gård (Nr.1 i Lintrup) og 4 børn Sad senere i aftægt hos sin svigersøn Niels Nissen, se skøde og aftægtskontrakt i vedlagte dokument:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden

Ribe, Malt, Holsted, Lintrup By, , en gaard, 1, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Niels Olesen, 47, Gift, , gaardmand, her i sognet [Holsted]
Dorthea Sine Christensdatter, 44, Gift, , hans kone [Niels Olesen], Aastrup sogn, Ribe amt [Gørding herred]
Christine Hansen, 16, Ugift, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Ane Maria Hansen, 12, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Niels-Sine Hansen, 9, -, , deres datter !! [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Kirsten Nielsen, 6, -, , deres datter [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]
Hans Nielsen, 3, -, , deres søn [Niels Olesen & Dorthea Sine Christensdatter], her i sognet [Holsted]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aftægtskontract

imellem Niels Olesen og Hustru Dorthea Sine Christensen i Lintrup som Aftægtstagere for deres Livstid og deres Svigersøn Niels Nissen som Aftægtsyder oprettet i Anledning af, at Sidetnævnte Dags Dato har faaet Skjøde paa Førstnævntes Gaard i Lintrup.

1) Saalænge Aftægtsfolkene dermed ere tilfredse gaae de paa Mad og Maal med Gaardens Beboere og nyde deres Føde, Klæder og øvrige Fornødenheder sammen og i Forening med dem uden særskilte Aftægtspræstationer, dog at de ere berettigede til for dem selv at benytte Gaardens lille-Døns eller -Stue og erholde daglig leveret et Fad nymalket Mælk for at samle Fløden til deres Kaffe.

2) Naar de derimod ønske at oppebære deres Aftægt bliver denne at svare Saaledes:
Til Beboelse for dem opfører Aftægtsyderen Østen i Gaarden 4 Fag nyt Huus med 9 Alens Bjelker, som indrettes med Loftskud, Vinduer, Dørre og øvrige Indretninger i hver Henseende forsvarligt og ganske efter Aftægtsfolkenes Ønske og Anvisning.-
Aftægtshuset, som stedse i hver Henseende forsvarlig vedligeholdes af Aftægtsyderen, skal være fuldført efter et halvt Aars Varsel.

3) Til Have overlades Aftægtsfolkene et Stk. Jord 20 Alen i Quadrat Østen for Aftægtshuset, som Aftægtsyderen indhegner og altid forsvarlig vedligeholder Hegnet, ligesom Aftægtsyderen aarlig for Aftægtsfolkene graver og dyrker Jorden og leverer den dertil fornødne Gjødning imod at erholde Aske og Affald fra Aftægtshuset.


4) Af Gaardens Indbo udtager Aftægtsfolkene 2 Senge, 1 Kiste, 1 Dragkiste, 1 Spinderok, 2 Stole, 1 Bord, 1 Timeviser, 1 Kakkelovn og andre fornødne Gjenstande, son de maatte ønske at benytte paa Aftægten.

5) Til Ophold bliver aarligt at levere Aftægtsfolkene:
3 Tønder Rug,
6 Skp. Boghvedegryn,
2 Skp. Byggryn,
1 Tønde Byg,
6 Skp. Bygmalt
- leveres med Halvdelen hver 1. Maj og anden Halvdel 1. November.
2 Lpd. (Lispund) godt tørt Flæsk fra Forenden af Siden.
4 Lpd. godt færsk Faare- eller Oxsekjød,
og 6 Pund Talg
- leveres i almindelig Slagtetid imellem November og Juul.
8 Pund Uld med halvdelen 1. Juni og 1. Oktober.
8 Pund uheglet Hør hver 2.Februar.
200 friske Hønseæg med 1 Snees den første Dag i hver Maaned, undtagen Januar og Februar.
11/2 Skp. middel Salt og 1 Pund Humle - hver 1. November.
6 Pund almindelig god Kardustobak leveres med 1 Pund hveranden Maaneds første Dag.
4 Lpd Rughalm til Sengene leveres paa Aftægtsfolkenes Forlangende.
12. Pund Kaffe
og 6 Pund Cikorie
- med 1/3 hver af Aarets Højtider.
6 Kander godt Kornbrændeviin, ligeledes
8 Pund Sukker, nemlig 3 Pund til Juul, 3 Pund til Paaske og 2 Pund til Pintse.
1 1/2 Pund Smør hver anden Maaneds første Dag.
Daglig 1 1/2 Kande nymalket ublandet Mælk, som leveres
med 1 Kande om Morgenen og 1/2 Kande om Aftenen.
4 Pund Svinefedt
1 Td. gode Spisekartofler
-leveres hver Juul.

6) Til Ildebrændsel leveres Aftægtsfolkene aarligt 15.000 Klyne, sorte og graae med hinanden, saaledes som Mosen afgiver dem, samt 4 Læs Tørv á 8 Snese pr. Læs, som alt i rette Bjergningstid graves, røgtes og hjemkjøres, i Stak sættes og tildækkes af Aftægtsyderen.

7) Aftægtsfolkene har fri Adgang til og Benyttelse af Gaardens Brønd. Brygge- og Bageredskaber, deres Korn besørger Aftægtsyderen paa Forlangende til Møllen og malet og hjem igen i Aftægtshuset.

8) Aftægtsyderen skal 2 Gange om Aaret på Forlangende med Hest og Vogn befordre Aftægtsfolkene til Holsted Kirke og tilbage og ligeledes 2 Gange om Aaret, indtil 2 Miles Afstand til deres Familie eller Bekjendte og tilbage efter passende og ønskende Ophold.

9) I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde skal Aftægtsyderen gaa Aftægtsfolkene tilhaande med forsvarlig Pleie og Opvartning og paa Forlangende søge Lægehjælp og hente og hjemkøre Præsten. Ved deres dødelige Afgang besørger og betaler Aftægtsyderen deres hæderlige og cristelige Begravelse efter egnens Skik og Brug, imod ved den Sidstes Død at erholde deres Efterladenskaber undtagen deres Gangklæder, hvoraf Mandens tilfalder Sønnen Hans Nielsen og Konens Døttrene til lige Deling.

10) Aftægtsfolkene har Ret til at flytte med Aftægten som da leveres med indtil 2 Miils Afstand fra Gaarden ganske som foran bestemt, dog at hvad der ikke kan flyttes, betales med Penge efter Overenskomst eller uvillige Mænds Skøn og erlægges med Halvdelen 1. Maj og 1. November. De kunde med et halvt Aars Varsel flytte tilbage i Aftægtsleiligheden, og Aftægten bliver da som først bestemt indtil de atter maatte faa i Sinde at flytte og saa fremdeles.

11) Denne Aftægt, der skal erlægges i gode, sunde, forsvarlige Købmandsvarer efter justeret Maal og Vægt og altid skal leveres Aftægtsfolkene i deres Leilighed er for 5 Aar paa anordningsmæssig Maade taxeret til 400 Rdl. og gives første Prioritet i den af Aftægtsyderen i dag tilskjødede gaard i Lintrup, Holsted Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggender Eiendomme af Hartkorn under Matr.Nr.l - 2 Tdr. 7 Skp. 2 Frk. Glskat 18 Rdl. 2 Sk. med Kongetiende; hvorved bemærkes at efter Aftægtsyderens Skøde ere nogle Jorder udlejet fra Gaarden.

p.t. Holsted 17. Juni 1863.
Signeret Niels Olesen, Niels Nissen.

Til Vitterlighed: Navne ulæselige

Tingl. = 1 rd. 2 mk.

Porto = 1 - 14 sk.

20% = - 2 -

Gjenp. = - 3 - 12 -

-----------------------------
2 rd. 3 mk. 10 sk.
er to Rigsdaler tre Mark og ti Skilling.
Betalt.

Læst i Retten paa Gjørding Malt Herreders Ting
Fredagen den 19 Juni 1863 og protokolleret Folio 84.
[Sign.] Petersen [?]


Holsted Kirkes Ministerialbog

udviser at Aar 1866 (tresindstyve og sex) den 25 November døde og den 3 December 1866 blev jordet Dorthea Line Christensdatter Aftægtsmand Niels Olesens Hustru i Lintrup, tog Aftægt af Svigersønnen Nis Nissen af Lintrup: gl. 65.- Fremdeles udviser Ministerialbogen, at Aar 1870 (halvfjersindstyve) den 8 Februar døde og den 15 Februar 1870 blev jordet Niels Olesen, Enkemand, Aftægtsmand hos gmd. Niels Nissen i Lintrup, gl. 71 Aar.
Udskriftens Rigtighed bekræftes
Bækbølling Prstg. 3 April 1870. [sign.] C. Krarup
Sognepræst for Føvling Holsted.


Læst til Udslettelse i Gjørding Malt Herreders Ret d. 29 April 1870
og Præsteattesten protokolleret folio 234 i pr. N 27

Gebyr § 80,81 .... 1 rd. [sign.] Petersen
20 % 1 mk. 3 l/5 sk.

--------------------------------------------
1 rd. 1 mk. 3 1/5 sk.
Een Rigsdlr., een Mark og tre 1/5 Skilling. Betalt.[Nedenstående ændringer i aftægtskontrakten er påført med blyant, sandsynligvis efter aftægtskonens død i 1866. Disse ændringer er i afskriftens (papirudgaven) margin til venstre angivet med tallene (1), (2) O.S.V.

(1) 2 Fag til Øst
fælles Arne m.m.
Forstue [overstreget].
(2) 4oo Pd. [Rug]
(3) 80 Pd. [Boghvedegryn]
(4) 25 Pd. [Bygeryn]
(5) 10 Pd. [bygmel]
(6) 100 Pd. [Bygmalt]
(7) 50 Sk. Haandpenge [?]
(8) 50 Pd. godt færsk ...]
(9) 50 Pd. [godt færsk ...]
(10) [slettet]
(11) 4 Pd. [Uld]
(12) [slettet]
(13) 2oo [?]
(14) 25 [Pd?] [middel Salt]
(15) [slettet]
(16) 50 Pd. [Rughalml
(17) [slettet]
(18) 1 Pd. Smør hver anden Søndag.
1 Kd. daglig ....
om Sommeren
1/2 Morgen 1/2 Af ten
Juni, Juli, Aug.
(19) 4....... Jul
1........ Ægge Castanie [?]
(20) 12ooo strøgne [del slettet].
(21) i Hus
(22) Bopæl er i Stuehuset
(23) skal gjælde.
(24) Hus, Have, Wask, Brændsel, Oppasning og levere Halm, Smør og Rsth[?] 65 Kr.
(25) Flytter han anden Gang, bliver han borte.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
S K J Ø D E

Underskrevne Niels Olesen af Lintrup Holsted Sogn tilstaaer at have solgt, ligesom jeg herved skjøder og fuldkommen overdrager til min Svigersøn Niels Nissen, gift med min Datter Kirsten Nielsen, den mig efter Adkomst tinglæst 13 Marts 1840 tilhørende Gaard i Lintrup Holsted Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder af Hrtk. under Matr.Nr.1 - 2 Tdr. 7 Skp.
2 Fdkr. Glskat 18 rd. 62 sk. med tilhørende Kongetiende.

Og da Kjøbesummen 2000 skriver to Tusinde Rigsdaler er berigtiget skal bemeldte Gaard med Tilhørende og Tilliggende som meldt fremtidig tilhøre fornævnte min Svigersøn Niels Nissen med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed jeg selv deraf har været Eier, og er jeg pligtig at hjemle det Solgte paa lovlig Maade.

Det bemærkes
1) Foruden Kjøbesummen skal Kjøberen og Efterkommere nøiagtig præstere Aftægt til mig og Hustru ofter Dags Dato oprettet Kontragt, anslaaet til Værdi 4oo rd.

2) Fra Gaarden ere nogle Jorder udlejede til Jens Gravesen og Poul Jørgensen, oprindelig udleiet til Jeppe Pedersen ved Kontrakt læst 9 Juli 1847, hvilke I,eiemaal Kjøberen respecterer imod at hæve de aarlige Leieafgifter.

3) Kjøberen har allerede overtaget Eiendommen og svarer fremdeles alle deraf faldende Skatter og øvrige Udgifter og Præstationer.
pt. Holsted den 17 Juni 1863 sign. Niels Olesen.

Til Vitterlig:
(underskrifter ulæselige).

Læst inden Retten paa Gjørding Malt Herreders 'I'ing Fredagen den 19 Juni 1863 og protokolleret Folio 84.

sign. (Petersen?).

Tinglæsning 4 rd.

Portoe 15 sk

20% 5 mk.

Gjenpart 1 mk. 14 ''
1/2 Pct. 12 "

---------------------------------------
17 rd. 1 mk. 13 sk

er sytten Rigsdaler En Mark tretten Skilling. Betalt.


Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
2nd ægteskab/ forhold
man‎Oluf Olufsen‏‎ [I34]‎, søn af Oluf Sørensen og Anna Kirstine Frederiksdatter‏.

Married/ Related med:

womanFørste Hustru‏‎ [I1644] PRIVAT FILTER

www.slaegt.jermiinnielsen.dk