Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Hans Hermansen‏‎ #356‎
Født ‎23-07-1894 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt, døde ‎21-04-1975 Fåborg, Ribe Amt‎, 80 eller 81 år. Erhverv: ‎1930; Gårdejer i Vrenderup Mose, Agerbæk, ‎1930; Graver og kirkebetjent ved Fåborg Kirke, ‎1930; Ansat i filial af Varde Bank i Fåborg - 1 dag ugentligt
25 år som centralbestyrer i Fåborg
Mandag den 1. december kan Martha og Hans H e r m a n s e n, Fåborg central, fejre 25 års Jubilæum som centralbestyrerpar på Fåborg central. Samtidig kan Hermansen fejre samme jubilæum som kirkeværge ved fåborg kirke. Med to så vigtige poster i et sogn eller samfund, kan det ikke undgås, at man kommer i berøring med mange mennesker, og Martha og Hans Hermansen har ved deres daglige virke forstået den kunst at få det hele til at gå på bedste måde, selvom en eller anden abonnent måske har fået det forkerte ben ud af sengen. Ved deres rolige og tjenstvillige sindelag har de bevirket, at abonnenterne føler sig godt tilfredse under Fåborg central.
De kan se tilbage over en stor udvikling, der går i retning mod, at telefonen bliver hvermands eje. For 25 års siden begyndte de med 25 abonnenter, men nu er der godt 100, og alle vil de ønske, at de mange år endnu må høre Martha og Hans' stemme i telefonen.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
70 år
Fhv. kirkebetjent og centralbestyrer Hans H e r m a n s e n, Fåborg, fylder torsdag den 23. juli 70 år.
Hans Hermansen. der er født i Agerbæk, kom til Fåborg i slutningen af tyverne, og han blev her kirkebetjent og centralbestyrer. På begge felter passede Hermansen sit arbejde til alles tilfredshed, og han
bestred begge dele på udmærket måde indtil han for 2-3 år siden måtte lægge op på grund af sygdom.
I de senere år har Hermansen været beskæftiget på kontoret i Varde banks filial i Fåborg, og på alle felter er Hans Hermansen blevet kendt som en nobel og omhyggelig mand, der med venlighed omgås sine medmennesker.
Dødsfald
Forhenværende centralbestyrer og kirkebetjent Hans Hermansen, Fåborg, er død knap 81 år gammel. Hans Hermansen drev i nogle år en mindre landejendom, men overtog i 1928 sammen med sin hustru arbejdet som centralbestyrer efter svigermoderen. Dette arbejde varetog Hans Hermansen og hustru på en enestående måde indtil 1959, hvor hustruen blev syg. Samtidig med dette arbejde var Hans Hermansen gennem 33 år en samvittighedsfuld kirkebetjent i Fåborg. Hans Hermansen, der var overmåde vellidt, mistede for nogle år siden sin hustru, og han efterlader sig 2 børn.

Gift ‎25-04-1919 Fåborg Kirke, Fåborg Sogn, Ribe Amt (gift 50 eller 51 år) med:

woman Martha Lene Jessen‏‎ #351‎, datter af Hans Peder Jessen og Thøthea Marie Christensen‏.
Født ‎1896, døde ‎06-06-1970 Fåborg, Ribe Amt‎, 73 eller 74 år. Erhverv: ‎1930; Centralbestyrerinde på Fåborg telefoncentral
Sølvbryllup i Faaborg.
Centralbestyrer og Kirkebetjent H· Hermansen og Hustru, Faaborg, kan i Morgen Tirsdag fejre deres Sølvbryllup. Hermansen er en Gaardmandssøn fra Agerbæk og Fruen er Datter af afd. Postbud og Centralbestyrer Hans P. Jessen, Faaborg. Efter deres Giftermaal for 25 Aar siden, havde Sølvbrudeparret til at begynde med en lille Ejendom i Vrenderup. Da Sølvbrudens Moder, der var blevet Enke, nu var svagelig og ikke kunde vedblive at varetage Arbejdet som Bestyrer af Centralen og som Kirkebetjent, kom de hjem for at hjælpe hende, og efter hendes Død overtog de Centralen og Stillingen ved Kirken. Sølvbrudeparret har passet deres
Gerning ualmindelig godt i de forløbne Aar, og er interesserede, flinke, tjenstvillige Mennesker med frisindet radikal Indstilling. I Dagens Anledning vil de sikkert blive Genstand for stor Opmærksomhed fra de mange, som sætter Pris paa dem. Sølvbrylluppet fejres i Telt ved Hjemmet, da Salen, som findes, er optaget til andet Forrnaal.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten, april 1944?)
Dødsfald
Fru Martha Hermansen, Fåborg, Varde, er død, 73 år gammel. Martha Hermansen, der var født i Fåborg, blev i 1919 gift med landmand Hans Hermansen, og de drev i nogle år et mindre landbrug ,som de derefter solgte og overtog Martha Hermansens hjem i Fåborg by, hvor de gennem en lang årrække passedeFåborg central. Herigennem blev
Martha Hermansen kendt med hele sognet, hvor hun blev en afholdt kvinde. I de senere år var hun på grund af en gigtsygdom bundet til rullestol, men hendes mand ydede hende en trofast pleje og passede hende, så de kunne forblive i deres hyggelige hjem. Foruden sin mand efterlader Martha Hermansen en datter og en søn, der begge er gift.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)

Børn:

1.
man Egon Hermansen‏‎ #3495
Født ‎1920 Vrenderup, Agerbæk Sogn, Ribe Amt, døde ‎1975 Herning‎, 54 eller 55 år. Erhverv: Frisørlærling i Varde under krigen, Lærer på Frisørskolen i Thisted, senere på Herning Tekniske Skole, ‎1945; Frisørsalon i Holstebro
2.
woman Gerda Hermansen‏‎ #3496
Født ‎11-06-1925 Vrenderup, Agerbæk Sogn, Ribe Amt, døde ‎18-02-1978 Agerbæk, Ribe Amt‎, 52 eller 53 år, begravet ‎21-02-1978 Starup Kirke

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020