Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Jørgen Sørensen Haahr‏‎ [I1115]‎, søn af Søren Udsen Haahr og Dorthe Hansdatter‏.
Født ‎1700, døde ‎1762‎, 61 eller 62 år. Erhverv: Købmand i Kolding
Efter Malene Hansdatters død i 1738 var der 16/5 samme år registrering og vurdering af boet, som loven krævede. Allerede 27/11 samme år giftede Jørgen Haar sig med Louise Cathrine Salthau, datter af slotsgartneren på Koldinghus mester Jochum Salthau, som boede på sin egen gård og “holdt avling”.
Jørgen Haar var købmand og kirkeværge. Han boede i Brogaden (Søndergade) - formentlig det samme sted som faderen. Naboen til Jørgen Haar var borgmester Jens Riis. Foruden gården havde Jørgen Haar et lejebo og to enge. Han var medlem af foremandslavet (vognmandslavet) og skrev også breve for folk. Sammen med Jochum Schiermers enke ejede han galioten “Fortuna ” på 13 læster, som førtes af skipper Hans Thomsen - hans svigerfar. Den sejlede på Flensborg, Lybæk og København. På et tidspunkt klagede Jørgen Haar til magistraten over drengenes leg på kirkegården efter forgæves at have jaget dem bort. Den 23/4 1729 lod magistraten ved byens trommeslager indvånerne meddele “at hermed formanes og alvorlig tilholdes samtlige borgerskabet her i byen, at de med al flid og nidkærhed holder deres børn og ungdom fra al legen og boldspillen, stens og kæppes kylen og kastelse på kirkegården, som geråder kirken og skolen til skade. Hvem herimod findes har byens tjenere ordre til at pågribe til påfølgende afstraffelse”. I januar 1731 var Jørgen Haar en af de “anordnede 16 mænd”, der skrev et bønskrift til kongen om at ændre ordningen om indkvartering af ryttere og rytterkoner. I sit andet ægteskab med Louise Cathrine Salthau fik han sønnen Joachim Jørgensen Haar, f. 14/12 1739 i Kolding, begr. 17/3 1812 i Vejen, g. m. Apollone Cathrine Bützow, f. 27/7 1725 i Vejen. Joachim Haar var hører i Kolding fra 1761 til 1771, hvorefter han til sin død var sognepræst i Vejen og Læborg og fra 1787 tillige provst i Malt herred. Han var særdeles interesseret i landbrug og teglværksdrift. En anden søn var Johan Otto Haar, dbt. 23/12 1744 i Kolding, d. jan 1778 i Norge, sognepræst i Aurdal. Var tidligere garnisonspræst i Frederiksværn i Norge.

Married/ Related med:

womanMalene Hansdatter‏‎ [I2614], datter af Hans Thomsen og N.N.‏. PRIVAT FILTER

Børn:

1.
man‎Hans Jørgensen Haar‏‎ [I2616]‎
Født ‎1728 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt‎. Erhverv: Han tog borgerskab i Vejle som farver.
Det var formentlig ham, der blev g. m. Kirsten Frederiksdatter Curtz, datter af sognepræst i Vissing og Voerladegaard Friederick Hansen Curtz og Karen Hansdatter Bruun


3.
manSøren Jørgensen Haar‏‎ [I2618]
Døde ‎22 Jun 1793 Lemvig, begravet ‎01 Jul 1793 Lemvig. Erhverv: sognepræst i Lemvig og Nørlem
Efter sin teologiske eksamen i 1760 opholdt Søren Jørgensen Haar sig i 4 år hos sin farbror provst Ude Sørensen Haahr i Ølgod. De fik 2 sønner og 4 døtre.


Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
2nd ægteskab
man‎Jørgen Sørensen Haahr‏‎ [I1115]‎, søn af Søren Udsen Haahr og Dorthe Hansdatter‏.

Gift med:

womanLovise Cathrine Saltor‏‎ [I1116], datter af Jochum Salthau og N.N.‏. PRIVAT FILTER

Børn:

1.
manJoachim Jørgensen Haar‏‎ [I2626]
Født ‎14 Dec 1739 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, begravet ‎17 Mar 1812 Vejen. Erhverv: Hører i Kolding (‎mellem 1761 og 1771), Sognepræst i Vejen og Læborg og fra 1787 tillige provst i Malt herred. (‎mellem 1771 og 1812)
Han var særdeles interesseret i landbrug og teglværksdrift

2.
man‎Johan Otto Haar‏‎ [I2628]‎
Døde ‎± 1-1778 Norge. Erhverv: sognepræst i Aurdal. Var tidligere garnisonspræst i Frederiksværn i Norge.


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020