Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Datter‏‎ [I2555]‎, datter af Niels Thomesen Lange og Anne Henriksdatter Reventlow‏. PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

manPeder Henriksen‏‎ [I2556] PRIVAT FILTER

www.slaegt.jermiinnielsen.dk