Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman Sidsel Sørensdatter Hundevad‏‎ #2488‎
Født ‎1590‎

Married/ Related med:

man Christen Stephansen Veerst‏‎ #2487‎, søn af Stephan (Staffen) Sørensen og Karen Christensdatter‏.
Født ‎1570, døde ‎1629 Vorbasse, Vorbasse Sogn, Ribe Amt‎, 58 eller 59 år. Erhverv: Sognepræst i Vorbasse og Grene
Der findes ikke mange oplysninger om hans embedstid, så den er sikkert forløbet uden de større hændelser. Dog skrev biskop Peder Hegelund i sin almanak under 1/10 1596, at i Højen kirke på præstemødet fik Christen Stephansen Veerst i Vorbasse og hr. Niels Sørensen Buch i Grindsted en alvorlig formaning. Der foreligger ikke noget om hvorfor. De har vel ikke overholdt ordinansens bestemmelser eller afveget fra de rette veje. Man må også formode, at Kejserkrigen 1625-27 ikke har gjort det let for ham i hans sidste år.
Han deltog ved valget og hyldningen af prins Christian i Viborg 1610.
Fra Kancelliets Brevbøger:
1595 den 13. Sept. Koldinghus. Aabent Brev om, at hr. Christen Staffensen, Sognepræst i Vorbasse og Grene og hans Efterfølgere indtil videre, aarlig maa oppebære 6 Ørte Korn af Loftet paa Koldinghus til Deres Underholdning. Hr. Christen har nemlig indberettet, at hans Sogne er meget ringe, og at hans Formænd derfor i Kongens Farfaders Tid havde faaet udlagt 6 Ørte Korn til deres Underhold af Kronens Part af Kongetienden af Vorbasse Sogn, hvilke 6 Ørte Kongens Fader siden sammen med flere Kongetiender har henlagt til Kantordømmet i Ribe Domkirke for Gods, som Kongens Fader har taget derfra og lagt under Koldinghus, og han har nu ansøgt om at faa Erstatning for disse 6 Ørter Korn.

Børn:

1.
woman Dorthe Christensdatter Veerst‏‎ #2471
Født ‎± 1605, døde ‎<1684‎, sådan ca. 79 år
2.
man Søren Christensen Veerst‏‎ #2696‎ PRIVAT FILTER
4.
woman Mette Christensdatter Veerst‏‎ #2700
Født ‎30-04-1621, begravet ‎23-09-1689 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt
skifte i Kolding skifteprotokol 1690

Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
2nd ægteskab
woman Sidsel Sørensdatter Hundevad‏‎ #2488‎

Gift med:

man Hans Lauridsen Høllund‏‎ #2489‎ PRIVAT FILTER

Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
3rd ægteskab
woman Sidsel Sørensdatter Hundevad‏‎ #2488‎

Gift med:

man Mikkel Hansen‏‎ #2490‎ PRIVAT FILTER

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020