Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Jørgen Hvass‏‎ #2178‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

woman Maren Jørgensdatter Loss‏‎ #2177‎ PRIVAT FILTER
, 1st married/ related med: Christen de Linde, ‎2nd married/ related med: Jørgen Hvass

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020