Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Maren Basse‏‎ [I1714]‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

manNiels Sandager‏‎ [I1713] PRIVAT FILTER
, 1st married/ related med: Marie Lauridsdatter Schelde, ‎2nd married/ related med: Maren Basse

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020