Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Claus (Skriver) Christensen‏‎ [I1656]‎
Født ‎04 Okt 1610 Gjellerup, Ringkøbing Amt, døde ‎1671 Viborg‎, 60 eller 61 år. Erhverv: Borgmester i Viborg
1639 havde han ægtet Mette, en Datter af Peder Pedersen, Sognepræst til Sortebrødre i Viborg, og fik med hende ikke mindre end 16 Børn, deraf 7 Sønner, som han alle evnede at holde til Studier og sende paa Udenlandsrejse. De 6, der naaede den voksne Alder, kom ogsaa i anseelige Stillinger; den ældste, Peder Reenberg, blev Stiftsprovst i Aalborg, Jens blev Rector i Viborg, Frants Dr. med. og Provincial-Medicus i Aalborg, Peder Hegelund Reenberg Borgmester samme Steds, og den yngste, Morten Reenberg, en ejendommelig, kraftigt udpræget Personlighed, var Præst ved Frue Kirke og Stiftsprovst i Sjællands Stift.

Historisk Tidsskrift, Bind 7

Læs meget mere her:
https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55727/75906

Married/ Related med:

womanMette Pedersdatter‏‎ [I1657]
Født ‎12 Sep 1618 Viborg‎

Børn:

1.
woman‎Maren Clausdatter Reenberg‏‎ [I1426]‎
Født ‎1640 Viborg, døde ‎Viborg

2.
womanMargrethe Clausdatter Reenberg‏‎ [I521]
Født ‎1649, døde ‎01 Jan 1722 Lynderupgaard, Lynderup Sogn, Viborg Amt‎, 72 eller 73 år
Ingen børn Gift 2. gang med sognepræst i Hjerm Mads Knudsen Hessel, d.1700

Henrik Jermiin kalder hende for sin "Grand Mama" i et meget senere brev (Henrik Hjermiins brev af 18 Oktober 1774 til Etatsråd Teilmann, Ristrup), ephoren for Fisherlegatet.
Hun har sikkert i Henriks liv både erstattet moderen og bedstemoren, der begge døde meget unge.
Gunner

3.
woman‎Karen Clausdatter Reenberg‏‎ [I1275]‎
Født ‎1650, døde ‎1707‎, 56 eller 57 år

4.
man‎Jens Clausen Reenberg‏‎ [I2009]‎
Født ‎1652, døde ‎1733‎, 80 eller 81 år. Erhverv: Rektor på Viborg Katedralskole (‎mellem 1691 og 1705)

5.
man‎Frands Clausen Reenberg‏‎ [I1276]‎
Født ‎1653, døde ‎1727‎, 73 eller 74 år

6.
manTøger Clausen Reenberg‏‎ [I1277]
Født ‎1656 Viborg, døde ‎24 Jun 1742 Ristrup Gods ved Sabro‎, 85 eller 86 år

7.
woman‎Anna Clausdatter Reenberg‏‎ [I2003]‎ PRIVAT FILTER

8.
man‎Christen Clausen Reenberg‏‎ [I2004]‎ PRIVAT FILTER

9.
woman‎Kirsten Clausdatter Reenberg‏‎ [I2005]‎ PRIVAT FILTER

10.
man‎Peder Clausen Reenberg‏‎ [I2006]‎ PRIVAT FILTER

11.
woman‎Mette Clausdatter Reenberg‏‎ [I2007]‎ PRIVAT FILTER

12.
woman‎Cathrine Clausdatter Reenberg‏‎ [I2008]‎ PRIVAT FILTER

13.
man‎Morten Reenberg‏‎ [I1278]‎
Født ‎1660, døde ‎1736‎, 75 eller 76 år

14.
man‎Peder Hegelund Clausen Reenberg‏‎ [I2257]‎ PRIVAT FILTER


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020