Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Mette Kirstine Andersen‏‎ [I1567]‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

manAndreas Madsen Møller‏‎ [I658], søn af Mads Hansen Dahl og Karen Jensdatter Møller‏.
Født ‎26 Dec 1826 Frøruprød, Frørup Sogn, Haderslev Amt, døde ‎27 Jul 1891 Vorbasse Sogn, Ribe Amt‎, 64 år, begravet ‎03 Aug 1891 Vorbasse Kirkegård, Vorbasse Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Skolelærer, kirkesanger i Vorbasse (‎1864), 1st ægteskab med: Maren Bendix Jørgensen, ‎2nd married/ related med: Mette Kirstine Andersen
Andreas Madsen Møller var fra Frøruprød.
Tog eksamen fra Jelling og havde haft embeder i Sydslesvig, inden han 1864 kom til Vorbasse. Han blev gift 1 ° med Maren Bendix Jørgensen fra Risbøl, der havde slægtsforbindelse med Maren Norby (se Donslund). Gift 2° med Mette Kirstine Andersen fra Kragelund, Bække sogn. A. M. Møller døde i Vorbasse 1891.
Disse »gamle degne« i Vorbasse var henvist til en tarvelig og nøjsom levevis, da lønnen var lille. Enhver ekstraindtægt toges derfor med. Om lærer Overby er meddelt, at han havde indrettet et snedkerværksted på loftet over skolestuen, og her stod han og arbejdede, mens en fremmelig elev (Peder Grube) tog vare på undervisningen. Helt lovlig var denne metode jo ikke, og derfor havde Peder Grube strengt pålæg om at holde skarpt udkik, om præsten skulle nærme sig for at tilse skolen.l8)
Lærer Møllers private beboelse bestod af 3 værelser. I det første stod et umalet bord med bænke samt en rødmalet træstol ved ovnen. Det næste værelse var stadsstuen, her fandtes en skrivepult, et bord og to stole. I sovekammeret, hvor hele familien sov, stod to store senge og en malet trækiste.
Ved Vorbasse marked, når alle dagligdagens rammer sprængtes, og der i så godt som alle hjem i byen foregik udskænkning, fulgte lærer Møller - som hans formænd før ham - eksemplet. I skolestuen serveredes kaffepunch, brændevin og øl. I lærerens private stuer kunne man få middagsmad, suppe, steg m. v., men spiritus serveredes ikke i lærerens lejlighed. Denne beværtning gav i de 3 dage, markedet varede, en pæn ekstraindtægt, vel en 600 kr., og det var muligvis en af grundene til, at der blandt sognets folk rejstes en kritik af denne beværtning i skolen. Der blev klaget til ministeriet, men da det jo var en almindelig sædvane, at byens Beboere ved markedet beværtede og skænkede samt herbergerede markedsgæsterne, fandt ministeriet, at læreren burde have samme ret.
OBS: Kopiering og brug af billedet må kun ske ved forudgående tilladelse fra ovennævnte arkiv. Overtrædelse kan medføre brud på Loven om Ophavsret.
* Billedet er fra 1878. Når man tager i betragtning, at det kun var ca. 40 år tidligere, verden så det første fotografi, er det ret fantastisk, at der allerede så tidligt kom en fotograf på besøg i Vorbasse. Intet under, at børnene ser ret benovede ud.
Læreren, der står sammen med sin kone i bageste række, hed Andreas Madsen Møller.
Han var sønderjyde og havde tidligere haft et embede i nærheden af Flensborg, men da han ikke ville sværge troskabsed til den prøjsiske stat efter krigen i 1864, blev han fyret og kom til Vorbasse. Der blev han en både afholdt og respekteret skolelærer og kirkesanger, og det på trods af, at han var højremand. Det var ikke særligt populært i Vorbasse i provisorieårenene
Hans forgænger i Vorbasse havde opgivet sit embede, fordi sogneforstanderskabet havde forbudt ham at holde værtshus i sin lejlighed og i skolestuen i forbindelse med Vorbasse marked. Da forstanderskabet forsøgte at håndhæve de sammen forbud over for A. M. Møller, henvendte han sig til Ribe amts skoledirektion og spurgte, om det kunne være rimeligt. Skoledirektionen havde ingen erfaring i at træffe beslutning i den slags sager og lod derfor spørgsmålet gå videre til kultusministeriet. Ministeriet svarede, at eftersom man måtte regne med, at skolelæreren havde den samme ulejlighed og gene af markedet som alle andre i byen, der havde ret til at holde værtshus, skulle skolelæreren have den samme ret. Den fortjeneste A. M. Møller fik ved sit værtshusholderi i markedsdagene svarede nogenlunde til den del af hans løn, der blev udbetalt i kontanter.
Møller døde i 1891 og efterlod sig kone og 12 børn, heraf seks mindreårige

Barn:

1.
woman‎Andrea Madsine Møller‏‎ [I660]‎
Født ‎19 Nov 1891 Vorbasse Sogn, Ribe Amt, døde ‎13 Dec 1918‎, 27 år, begravet ‎22 Dec 1918 Vorbasse Kirkegård, Vorbasse Sogn, Ribe Amt
Død på "Philadelphia"


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020