Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man‎Thøger Christensen‏‎ [I131]‎, søn af Christen Hansen Kusk og Maren Ibsdatter‏.
Født ‎01 Aug 1835 Fåborg Sogn, Ribe Amt, døde ‎07 Jan 1901 Fåborg Sogn, Ribe Amt‎, 65 år
Havde Hvenslundgaard i Faaborg. Solgte til svigersønnen Hans Peder Jessen

Married/ Related med:

womanMarthe Christensen‏‎ [I147], datter af Christen Lauridsen og Ane Mortensen‏.
Født ‎13 Jun 1843 Ilsted, Gørding Sogn, Ribe Amt, døde ‎24 Sep 1924 Fåborg Sogn, Ribe Amt‎, 81 år

Børn:

1.
womanThøthea Marie Christensen‏‎ [I130]
Født ‎23 Apr 1864 Ilsted, Gørding Sogn, Ribe Amt, døde ‎1932 Fåborg Sogn, Ribe Amt‎, 67 eller 68 år, begravet ‎Fåborg Sogn, Ribe Amt. Erhverv: Telefoncentral i Faaborg
Marie blev født hos bedsteforældrene i Ilsted på grund af krigen.
Hun købte sammen med manden Hans Peder Jessen Hvenslundgaard i Fåborg af sin far, Thøger Christensen. De byggede stalden om sidst i 1880'erne, men solgte gården i 92-93 og byggede hus i Fåborg. Hans Peder blev post, graver, kirketjener og var ved siden af lidt frisør. Marie havde telefoncentralen og var i en periode franskvasker (hvidt kravetøj og manchetter). I 1920'erne havde hun pensionat. Hun solgte huset til datteren Martha og dennes mand Hans Hermansen. Hun fik enkepension fra postvæsenet. Marie døde af en hjerneblødning i august 1932, 68 år gammel.
(Kilde: Hans Ejler Nielsen)
Jordefærd i Faaborg.

Søndag Eftermiddag jordedes paa Faaborg Kirkegaard fhv. Centralbestyrer og Kirkebetjent Marie Jessen, Enke efter Landpost H. P. Jessen. Den hvide Baare var sat ud i Haven og dækket af en Mængde smukke Kranse og Palmedekorationer. Centralforeningens Fane dannede Æresvagt. En talrig Menneskemængde var mødt for at følge.
Efter Salmen: "Guds Fred er mer end Englevagt" talte Lærer Poulsen, Slepsager, smukt og rørende om afdøde, hvorefter Kisten bares over i den smukt pyntede kirke.
Her holdt Pastor Schmidt Talen og forrettede senere jordpaakastelsen.
Sønnen, Jens Peder Jessen, takkede for den store Deltagelse og bad Følget gaa med over i Forsamlingshuset. Her samledes det store følge til en mindehøjtidelighed. Der blev talt af Iver Chr. Frederiksen, pens. Lærer Klinting m.fl., der alle fremhævede Marie Jessens venlige, gæstfrie sindelag, trofaste Arbejde og sjælden store Tjenstvillighed, der var naaet ud til mange Mennesker, hvilket den store deltagelse bar tydelig Vidnesbyrd om.

Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)

2.
womanAne Christensen‏‎ [I360]
Født ‎1866‎
Lærkeholdt, Faaborg, Faaborgvej 99

3.
woman‎Kirsten Christensen‏‎ [I361]‎
Født ‎1868‎

4.
man‎Chresten Christensen‏‎ [I362]‎
Født ‎1870‎

5.
man‎Christian Lauridsen Christensen‏‎ [I366]‎
Født ‎1873‎

6.
woman‎Dorthea Christensen‏‎ [I364]‎
Født ‎27 Jul 1876‎

7.
manHans Andreas Charles Christensen‏‎ [I367]
Født ‎26 Jul 1878, døde ‎11 Jul 1963‎, 84 år

8.
man‎N.P. Theodor Christensen‏‎ [I363]‎
Født ‎28 Feb 1881‎

9.
woman‎Kristine H. Christensen‏‎ [I365]‎
Født ‎1884‎

10.
womanIbine Christensen‏‎ [I368]
Født ‎30 Dec 1888‎


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020