Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Hans Hansen Bruun‏‎ #1098‎, søn af Hans Hansen Mouritzen og Kirsten Hansdatter Bruun‏.
Født ‎23-04-1665 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, døde ‎21-08-1713 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt‎, 47 eller 48 år. Erhverv: Købmand, rådmand og kirkeværge
Hans Hansen Bruun fik 7/5 1696 borgerskab i Kolding som købmand. Han betalte 3 rigsdaler i parykskat.
Hans Hansen antog moderens efternavn Bruun (faderens navn Mouritzen, se ane nr. 100). Ved hans dåb var fadderne: Rådmand Zone Pedersen, Ude Bertelsen (ane nr. 96), Karen Baltzar Nielsens ( borgmesterens kone), Karen Sørensdatter (rådmand Søren Jørgensen Haahrs datter, se under anepar nr. 194-195) og Maren Hansdatter (formentlig hans faster). Ved Kirstens dåb var fadderne: Knud Bertelsen (Rebech, se under anepar 192-193), Marcus Laugesen (Kirstens farbror), Søren Lund (købmand og postmester Søren Jensen Lund g. m. Maren Hansdatter Mouritzen, se under anepar 200-201), Kirsten Hans Mouritzens (Kirsten Hansdatter Bruun, se under anepar 100-101) og Else Eggertsdatter.
Hans Hansen Bruun efterlod sig 4388 rigsdaler, hvoraf Kirsten fik halvdelen med ind i sit næste ægteskab. Præsten skrev om ham i kirkebogen, at han var hans “trofaste hjælper”.

Married/ Related med:

woman Kirsten Pedersdatter Laugesen‏‎ #2457‎, datter af Peder Laugesen og Karen Bendixdatter‏.
Født ‎1680, døde ‎22-03-1754 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt‎, 73 eller 74 år, ‎1st married/ related med: Hans Hansen Bruun, 2nd married/ related med: Peder Hansen
Kirsten Pedersdatters lavværge blev hendes stedfar Rasmus Nielsen Bech. Værger for børnene blev deres farbrødre Hans Hansen Mouritzen forvalter af grevskabet Samsø og Peder Hansen Mouritzen sognepræst i Hundslund.

26/6 1714 giftede Kirsten sig 2. gang med tolder Peder Hansen, dbt. 24/10 1685 i Kolding, begr. 10/8 1724 i Kolding, søn af borgmester Hans Pedersen og Margrete Cathrine Curtz. Peder Hansen havde tidligere været gift, idet han 27/10 1711 ægtede Anna Nielsdatter, f. 6/4 1694 i Kolding, datter af rådmand Niels Bertelsen. Hun døde barnløs i 1713 kun 19 år gammel og blev begr. 19/3. Boet efter dem beløb sig til 1155 rigsdaler, hvoraf Peder Hansen fik den ene halvdel og Annas familie den anden. Iøvrigt havde Peder Hansen i 1709 gjort et lille sidespring, så han måtte stå åbenbar skrifte i kirken, idet han havde haft lejermål med Margrethe Smith. Med hende fik han en dreng, der blev døbt Hans den 13/6 1709. Denne blev allerede begr. 2/8 1709.
Ved giftermålet med Peder Hansen blev Kirsten Pedersdatter svigerinde til sin datter Karen gift med Friederich Hansen Curtz. 3/8 1724 døde Peder Hansen, og Kirsten sad igen tilbage som enke. Nu med yderligere 3 børn: Hanne Pedersdatter 9 år, Johanne Margrethe Pedersdatter 8 år og Hans Pedersen 2 år (døde i 1740 som student i København). Mindst et barn var dødt. Ved Johanne Margrethe Pedersdatters bryllup den 14/11 1732 i Kolding med byfoged Christian Grundal var forloverne sognepræst i Ølgod Ude Sørensen Haahr og sognepræst i Vissing Friederich Hansen Curtz.
Boet efter tolder Peder Hansen så således ud:
Ejendommen på hjørnet af
Østergade og Helligkorsgade 600 rigsdaler
Lån til kongen 660 -
5 stk. markjorder og enge 510 -
Dertil løsøre m.v. 1947 -
Ialt formue 3717 rigsdaler.

Af gælden kan følgende have interesse:
Lånt hos Karen Bendixdatter i rede penge 500 rigsdaler
Kirsten Hansdatter Bruuns arvepart efter
sin far Hans Hansen Bruun 333 -
Anden gæld 271 -
Ialt gæld 1104 rigsdaler.
Skiftet kunne dog ikke gøres færdigt, da Peder Hansens far Borgmester Hans Pedersen lige var død, og en del af hans formue skulle tilfalde sønnen. Moderen Margrethe Cathrine Curtz sad i følge kongelig bevilling i uskiftet
bo, men hun gik på visse betingelser ind på et skifte, hvori bl. a. deltog hendes lavværge Henrik Rafn og børnene foruden Kirstine Hansdatter Bruun. Aftalen med Margrethe Cathrine Curtz , der var flyttet til Vejle, gik bl.a. ud på at så længe hun levede skulle hun have landgilden fra følgende møller:

Vejle mølle 106 rigsdaler
Gudsø mølle 40 -
Skibdræt mølle 40 -
Ialt 186 rigsdaler.

Til børnene og sin mands arvinger afstod hun hus, gård, købstadsjorder, møllegodset, ålegården m.v. Møllerne indbragte ved auktion 797 rigsdaler og jordegodset 1775. Hele auktionen indbragte i alt 3882 rigsdaler.
Derudover skulle Margrethe Cathrine Curtz årligt nyde af “Kærhuset” i Taulov 4 rigsdaler, som efter hendes død skulle overgå til Kolding kirke til betaling af hendes gravsted og lysekronens vedligeholdelse. Hun døde hos sin datter Charlott - Amalia i Vejle og blev begravet der 25/7 1730, men blev overført 17 OKT 1730 til familiegravstedet i Kolding kirke. Charlott - Amalia var gift 2. gang med provst og sognepræst i Vejle og Hornstrup Mouritz Mouritzen Høyer.
Da alt var ordnet i 1730 havde Kirsten Pedersdatter fået 1299 rigsdaler efter sin mand og 270 rigsdaler efter hans mor.
Allerede 9/8 1725 havde Kirsten giftet sig for 3. gang med hører ved Kolding latinskole senere købmand og rådmand Daniel Michelsen, dbt. 21/11 1700 i Kolding, begr. 6/5 1759 samme sted, søn af købmand og rådmand Michel Danielsen og Karen Terkelsdatter. Fra 1722 til 1725 var Daniel Michelsen ansat som hører ved Kolding latinskole. Efter giftermålet med Kirsten virkede han som købmand, men fortsatte sine studier for egen fornøjelses skyld. I tidens løb samlede han sig et bibliotek på omk. 400 bind omfattende den klassiske græske og latinske litteratur og det 17. og 18. århundredes lærde værker. De boede i en af byens bedste ejendomme, der lå længst mod syd på den vestlige side af Østergade som hjørneejendom til Helligkorsgade. Han ejede flere ejendomme i byen, det halve af Nørreports konsumtionsbod og part i flere skibe. Lige før han døde, skænkede han et legat på 500 rigsdaler til byens fattige og en toft i Søndervang til kirken mod en begravelsesplads i denne. Kirsten fik ikke børn i dette ægteskab. Nu havde hun også i sine to første ægteskaber fået mindst 16 børn, hvoraf 8 døde hurtigt og 4 til døde inden 1730. Hun fik 53 børnebørn.

Børn:

1.
woman Kirsten Hansdatter Bruun‏‎ #2631‎
Begravet ‎18-07-1699 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt
2.
man Peder Hansen Bruun‏‎ #2632
Døde ‎28-07-1728 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt
3.
man Hans Hansen Bruun‏‎ #2637‎
Begravet ‎21-06-1729 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt
4.
woman Kirstine Hansdatter Bruun‏‎ #1097
Født ‎1709 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt, begravet ‎20-07-1768 Ølgod, Ølgod Sogn, Ribe Amt
5.
woman Karen Hansdatter Bruun‏‎ #2624 PRIVAT FILTER
6.
man Niels Hansen Bruun‏‎ #2638‎
Begravet ‎29-10-1711 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt
7.
woman Anna Hansdatter Bruun‏‎ #2639‎ PRIVAT FILTER
8.
woman Kirsten Hansdatter Bruun‏‎ #2640‎
Døde ‎21-10-1705 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020