Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Ukendt‏‎ [I1176]‎
Begravet ‎15 Jan 1744 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt

Married/ Related med:

manChristen Jessen‏‎ [I1175], søn af Jes Gundesbøl og Maren Jeskone‏.
Født ‎04 Maj 1665 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt, begravet ‎17 Jul 1729 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt
8070 Jess Jensen

Død: 1667, Gundesbøl, Hemmet sogn, Ringkøbing Amt8071 Maren

Død: 1684, Gundesbøl, Hemmet sogn, Ringkøbing AmtBørn:

Maren Jessdatter f. ca. 1651
Kiersten Jessdatter f. ca. 1654, d. 1728 (Ane 4035)
Christen Jessen f. 1665
Niels Jessen
Jep Jessen
Anne Jessen


Noter: I Gundesbøl var Jess Jensen midt i 1600-tallet fuldmægtig. Det fremgår af en landstingssag i 1666 vedr. Sdr. Bork og Tarm Mærsk.
Kilde: http://www.else-slaegt.dk/default.asp?itemID=84&itemTitle=Ane (7-1-2017)

Børn:

1.
woman‎Maren Christensdatter‏‎ [I1177]‎
Født ‎18 Mar 1696 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt‎

2.
man‎Jes Christensen‏‎ [I1179]‎
Født ‎22 Maj 1698 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt, døde ‎25 Jul 1723‎, 25 år

3.
man‎Hans Christensen‏‎ [I1186]‎
Født ‎29 Sep 1700 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt, døde ‎27 Jun 1717 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt‎, 16 år

4.
manNiels Gundesbøl‏‎ [I2970]
Født ‎26 Mar 1702 Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt, begravet ‎01 Dec 1751 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt
GUNDESBØL
Ved -bølbyerne er det i reglen en enkeltrnand, der er flyttet ud i udmarken og der har grundlagt sin gård, ofte er mandens navn bevaret i stednavnets første led. Det er da også tilfældet her. Manden hed dog ikke Gunde. Alle ældste kendte former har Gunder til langt med i 1600-tallet. Navnet var både mands- og kvindenavn. For ikke så længe siden døde en kendt kvinde her i herredet med dette navn.
Mandsnavnet var udviklet af Gunnar (Gunner), kvindenavnet af Gunvar. Mest sandsynligt er det dog, at det er en mand, der engang i middelalderen grundlagde Gundesbøl. Og det var en selvejergård.
Rigsråd, lensmand og landsdommer Niels Clementsen noterer følgende for 1502: »Bendit i Gundersbøl i Warsøl (-syssel) i Nørherrit 8 marc for iek hjalp hannum aff dom, som mester Iens, bispens prest, kam hannem vdi for hans gard; Per Lassøn i Ringkøping war hos; (5 marc yt)«. Parantesen er senere tilskrevet, og må vel angive, at Bennet har betalt et afdrag på gælden. Man kender intet nærmere til sagen. 1522 nævnes Jes Tigisson i Gundersbil, 1538 måtte Eske i Gundersbeel bøde 16 sk. for »kirkefred«-. - Da sognenavnet ikke opgives ved ovennævnte ­personer, kunne de måske gælde Gundesbøl i Oddum. Det er dog mest sandsynligt, de gælder den store selvejergård i Hemmet sogn.
1579 overdrager kongen herligheden af Gundesbøl til Riber kapitel ved et mageskifte, men dermed også forsvaret, og det fik kapitlet snart anledning til at udøve i en såkaldt markeskelssag. 1666 bor Jes Jensen her. Nogle år senere blev gården udlagt til ryttergods. 1688 fik den hartk. 11.370, bønderne var da P. Graversen og N. Jessen, og de drev tillige nogle kirkeenge. Desuden stod her 2 gadehuse, som N. Jessen ejede. Ved auktionen over ryttergodset køber Selio Müller Gundesbøl for 444 rd. 81 sko med de på dens grund stående huse. Det er et spørgsmål, om ikke selvejet gik tabt ved denne lejlighed. Senere lå den under Grubbesholm og en tid under Lønborggård. Endnu 1766 er her kun een gård, men få år efter deles den i to lige store, og 1788 skøder C. Nielsen sin gård til sønnen C. Christensen, mens N. Gundes­bøl bor på den anden. 1834 er gårdmændene P. Christensen og Frands Lauridsen, 1844 Jakob Thomasen og Frands Lauridsen, de har mat. nr. 18 og 19.
Niels Gundesbøl, Hemmet f.o. 1700-1730
Indsendt af: Gunner Jermiin Nielsen
Dato: 18/04-05 23:08
Er der mon nogen der kender mere til Niels Gundesbøl og hans børn i Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt?

Niels Gundesbøl

M Barn 1: Jes Nielsen leveår: 66
Født: 1749 i Gundesbøl i Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt: 22-06-1749 i Gundesbøl i Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt 3
Død: 07-02-1815 i Aadum Sogn, Ringkøbing Amt
Stilling: Gårdmand i Stoustrup, Aadum Sogn, Ringkøbing Amt
Begravet: 12-02-1815, Aadum Kirke, Aadum Sogn, Ringkøbing Amt

K Barn 2: Inger Christine Nielsdatter
Født: 1746 i Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt 6
Døbt: 12-06-1746 i Hemmet Kirke, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt

Hilsen Gunner
_________________________________________________________________________________

Svar på dette indlæg
Citér dette indlæg
Rapporter dette indlæg
Re: Niels Gundesbøl, Hemmet f.o. 1700-1730

Indsendt af: Svend Bollerup 7400
Dato: 05/09-07 17:59
Efter at have gennempløjet kirkebøgerne for Hemmet sogn i jagten på en af mine aner, Frans Gundesbøl, faldt jeg over denne gamle tråd, hvis det stadig er aktuelt har jeg flg. bud:

Der er i perioden 1730 - 1760 3 Gundesbøll-er i Hemmet, Niels, Frans og Christen.
De skifter løbende navn fra Christensen til Gundesbøl (i forskellige staveudgaver), f.ex. bliver Christen Christensen gift dom 18. tr. 1734 med Mette Michelsdatter af Skuldbøl, hun dør 3. påskedag 1748 hvor han er kaldt Christen Gundesbøl. I 1735 er han kaldt Christen Gundesbøl af Skuldbøl ved datteren Kirstens dåb.
De 3 Gundesbøll-er optræder flittigt som faddere ved deres børns dåb, så de er nok brødre, f.ex. får Frans et barn døbt 1747 25. p. tr. hvor både Christen og Niels er nævnt og igen 03.08.1749.

Deres far er Christen Jessen, d. 04.05.1665 i Hemmet, død 17.07.1729 (Christen Jessen af Gundesbøl, 64 år og 2 md.) - han får flg. børn:

Maren 18.03.1696.
Jes, 22.05.1698 - dør 25.07.1723.
Niels, 26.03.1702.
Lauritz, 16.12.1703.
Frantz, 22.11.1705 - begr. 02.12.1775.
Christen, 07.06.1711.
måske også tvillingerne Karen og Kiersten 12.02.1697 der bliver begravet 28.09.1697.

Christen Jessen er døbt 04.05.1665 som søn af Jess Jensen - om hans kone ved jeg kun at hun bliver begravet 23.01.1744 (Niels Gundesbøls moder begravet).

Mvh. Svend Bollerup
1751 d. 1. dec. Blev Niels Gundesbøl begravet. Testen som blev talt over var ps. 37. Han var
en ærlig, oprigtig og retfærdig mand.

5.
man‎Lauritz Christensen‏‎ [I1178]‎
Født ‎16 Dec 1703 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt‎

6.
man‎Frands Christensen‏‎ [I1180]‎
Født ‎22 Nov 1705 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt, begravet ‎02 Dec 1775

7.
man‎Christen Christensen‏‎ [I1181]‎
Født ‎07 Jun 1711 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt‎


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020