Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman Kirsten Jacobsen Haar‏‎ #726‎, datter af Jakob Pedersen Haar og Anne Mogensdatter‏.
Født ‎1711, døde ‎1781‎, 69 eller 70 år

Married/ Related med:

man Hans Boesen‏‎ #962‎
Født ‎1711, døde ‎1752‎, 40 eller 41 år

Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
2nd ægteskab
woman Kirsten Jacobsen Haar‏‎ #726‎, datter af Jakob Pedersen Haar og Anne Mogensdatter‏.

Gift ‎1740 (gift 40 eller 41 år) med:

man Ude Pedersen‏‎ #725‎, søn af Peder Jensen og Mette Udesdatter‏.
Født ‎02-02-1714 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt, døde ‎1789 Øster Starup Sogn, Vejle Amt‎, 74 eller 75 år. Erhverv: Fæstebonde Gård Nr 2 i Fredsted
Ude havde gård nr. 2 i Fredsted, Starup Sogn:

Gård nr. II er den, der nu hedder »Agnetesminde«. Den lå lidt syd for, hvor Jens Daugårds gård nu ligger, på den vestre side af vejen. Gårdens ejer hed 1688 Niels Iversen, og hans eftermand hed Hans Boesen. Hans Boesen var gift to gange, sidste gang med en datter af Jakob Hår på Skovgård. Hun giftede sig efter Hans Boesens død 1740 med Ude Pedersen fra gård nr. I a (en broder til Jens Pedersen, der siden fik denne gård), og hans slægt boede så i over 100 år på gården, stadig far efterfulgt af søn. Ude Pedersens ældste søn Peder Udesen overtog gården, da den ved akkorden 1765 blev rigtig selveje, og han afstod den 1805 til sin ældste søn Ude Pedersen, medens han selv flyttede til Breininglund i Starup. Gården var da forstørret betydeligt, idet Peder Udesen havde indkøbt sin bror Hans Udesens ejendom til den.
Ude Pedersen frasolgte en hel del parceller, således en til Hans Jonasen (1c) og to til Hans Peter Jørgensen (1f, 1g) samt, som det ses nedenfor, nogle, der blev selvstændige ejendomme.
Sidst i 1830rne afstod Ude Pedersen gården til sin søn Hans Udesen, der ligeledes frasolgte endel af gårdens mark: et stykke til Thomas Landmand i Starup (1k, 1l, 1n), et stykke til Jens Damkjær i Fredsted (1m), og ligeledes noget til Niels Daugård (1o) og Peter Sager (1aa).
Hans Udesen egnede sig nok ikke til at være gårdmand. Han vilde hellere spille på klarinet for folkene, mens de arbejdede, end selv arbejde med, og hans gårdmandstid varede da heller ikke længe. 1851 solgte han gården til Bertelsen på Egeland og Brødsgård i Jordrup, og disse solgte efter et par års forløb til Holger Sørensen Buhl og Chr. Rasmussen, af hvilke den første snart blev eneejer. 1860 flyttede han gården op på dens nuværende plads og solgte samtidig den lod, den havde ligget på (lg) til Niels Daugård. Ved det store mageskifte 1875 fik Holger Buhl den store parcel 3e af Andersen Sagers gamle gård, men kom samtidig af med 1q til Niels Daugård.
Kort efter 1900 solgte Holger Buhl Agnetesminde til dens nuværende ejer Jens Laurits Petersen.
Til gården hører en ret stor parcel på Viuf mark.

Fra Poul Lindholm: Starup Sogn i Brusk Herred, side 224-225, Kolding 1911
-----------------------------------------
Koldinghus birks tingbog 1761-70
1762 - 26. januar:
Ude Pedersen af Fredsted på egne vegne og på vegne af søsteren Anna Pedersdatter, sl. Bertel Sørensens enke af Håstrup, og søsteren Valborg Pedersdatter, gift med Jens Strangesen i Tiufkær, samt Jesper Bertelsen af Fredsted på vegne af hustruen Kirsten Pedersdatter lovbød 3. gang 1/2 otting i Fredsted mark. Jens Pedersen af Fredsted og hustru Anna Maria Jensdatter begærede skøde.

----------------------------------------
Ude har åbenbart også kautioneret for andre, jvf. Anst m.fl. herreders tingbog 1771-76
787b:

24/5-1774. Dom: Sag ctr. Jacob Iversen i Starup med kautionister (rådmand Lundberg i Fredericia) Peder Andersen og Ole Madsen af Starup samt Ude Pedersen af Fredsted og Peder Jensen i Nyborg) for gæld på 295 rdl. til kongens kasse.
Gælden hidrører fra forskellen på købesum ved 1. auktion i 1765 og 2. auktion i 1770. - Det var Jacob Iversens nu afdøde far, Iver Andersen, der købte gården 1. gang, men som på grund af den overmåde høje købesum, kvægdød og misvækst måtte lade den gå på auktion igen. Da købte Jacob Iversen den. Han har ment sig fritaget for forpligtelserne efter 1. auktion, hvilket viser hans enfoldighed i at forstå 16. post i auktionsbetingelserne. Den forpligtelse hviler på ham som arving og køber. Kautionisterne frikendes, da deres kaution kun gjaldt 2. auktion, hvor Jacob Iversen har opfyldt sine forpligtelser. Han skal betale de 295 rdl.

-------------------
Taxeringsmand:
1775 - 23. maj:

(Se 21/3). Udskiftningssagen i Starup. Den tidligere opmåling er foretaget af landinspektør Westerholt med Niels Jensen i Ferup og Ude Pedersen i Fredsted som taxeringsmænd. Kendelse om ny taxering skal falde 6/6

1775 - 6. juni:

23/5. Udskiftningssagen i Starup. Den tidligere opmåling er foretaget af landinspektør Westerholt med Niels Jensen i Ferup og Ude Pedersen i Fredsted som taxeringsmænd. Skønt der er skriftlig erklæring om tilfredshed med første udskiftning, udmeldes nye takseringsmænd. Det var rådmand Bahnsen og 8 andre lodsejere i Starup, der imod de øvrige lodsejeres protest havde forlangt det. Se 20/6

1775 - 20. juni:

832b:

(Se 6/6). Vurderingsmænd afhjemler taxering af Starup jorder. Tingsvidne.

Børn:

1.
woman Voldborg Udesdatter‏‎ #952
Født ‎03-05-1742 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt‎
2.
man Peder Udesen‏‎ #1942‎
Født ‎30-03-1746 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt‎
3.
man Peder Udesen‏‎ #723
Født ‎02 2- 1749 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt, døde ‎20-07-1808‎, 58 eller 59 år
Boede først på gård nr 2 i Fredsted, senere på Breininglund i Starup
4.
man Hans Udesen‏‎ #1220‎
Født ‎28-11-1750 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt‎
født: 1751, Fredsted, Øster Starup S., Brusk H.

døbt: 28.11.1751, Øster Starup Sogn, Brusk Herred
5.
woman Mette Udesdatter‏‎ #954
Født ‎1751 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt‎

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020