Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Kirsten Frandsdatter‏‎ [I841]‎
Født ‎1709 Give, Nørvang, Vejle Amt, døde ‎1795 Bække Sogn, Ribe Amt‎, 85 eller 86 år

Gift ‎30 Okt 1729 Give (gift 65 eller 66 år) med:

manOluf Steffensen‏‎ [I873]
Født ‎1687 Gadbjerg, Tørrild, Vejle Amt‎

Barn:

1.
womanAnne Olufsdatter‏‎ [I731]
Født ‎1731, døde ‎05 Jul 1787 Store Hestlund, Give Sogn, Vejle Amt Anne Olufsdatter i Store Hestlund [i Give sogn]. 5.7.1784, side 1224 i Koldinghus Amts Skifteuddrag 1693-1794
E: Christen Pedersen [Donnerup]. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Niels Andersen Vonge i Ulkær mølle [i Give sogn]
2) Birthe Christensdatter 26
3) Maren Christensdatter g.m. Jes Hansen i Skølvad i Jernved sogn
4) Oluf Christensen 20
5) Anne Cathrine Christensdatter 17
6) Anders Christensen 12.
‎, 55 eller 56 år


Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
2nd ægteskab/ forhold
woman‎Kirsten Frandsdatter‏‎ [I841]‎

Married/ Related med:

manPeder Sørensen Poder‏‎ [I872]
Født ‎1707 Nørre Snede, døde ‎29 Mar 1790 Amlund, Lindeballe sogn, Tørrild Hr., Vejle Amt,‎, 82 eller 83 år
b Tønnes skriver:
Der findes en ret udførlig trykt slægtsbog: "Slægten Poder" af Vald. Andersen, udg. 1951 (som jeg er den lykkelige ejer af)

- og hermed lidt om Peder Sørensen Poder:
1. Peder Sørensen Poder, født __-___-1707 i Nørre Snede, død 29.Mar.1790 på Amlund, Lindeballe sogn, Tørrild Hr., Vejle Amt, begravet i Lindeballe.
Hans liv er ret udførligt beskrevet i "Slægten Poder" side 12 - 16 samt i Vald. Andersen: Hærvejssognet Læborg, side 84 + 85.
Han boede på Skovgaard, Kollerup sogn, som han solgte da han i 1752 købte herregården Hundsbæk i Læborg sogn for 2759 Rdl.
1764 solgte han Hundsbæk og boede i nogle år i Bække hvor han ejede flere gårde.
1782 købte han Amlundgaard i Lindeballe sogn, hvor han boede til sin død.

Der findes et epitafium over ham i Lindeballe kirke, der meddeler at han var født i 1707 og døde 1790.
Han var en kendt mand i sin tid gennem sine mange gård- og godshandler.

Han blev gift med Kirsten Frandsdatter, gift 18.sø.e.tr.1734,
Hun født __-___-1710 i Give, død __-feb-1795 i Bække, begravet 11-feb-1795 i Bække.
Efter at være blevet enke i 1790 flyttede hun til Bække.

Forældre
2. Far: Søren Pedersen Poder.
Mor: kendes ikke

Gårdmand i Nr. Snede hvorunder han er nævnt i skattemandtallet 1710 og atter det følgende år.
Børn:
i Peder Sørensen Poder, født __-___-1707 i Nørre Snede, død 29.Mar.1790 på Amlund, Lindeballe sogn, Tørrild Hr., Vejle Amt, begravet i Lindeballe.
Han blev gift med Kirsten Frandsdatter, gift 18.sø.e.tr.1734.
ii Jørgen Sørensen Poder, født ca. 1707 (antagelig før 1707).

Bedsteforældre

4. Farfar: Peder Jørgensen Poder, født ca. 1635.
Farmor: kendes ikke
Af skattemandtallene fremgår, at han har siddet på gården til 1697, da han blev afløst af Jens Pedersen.
Da der nævnes en stiftsøn af Peder Jørgensen Poder, må altså hans hustru have været gift før, desuden nævnes i 1681 en datter og 1682 en søn.. Deres navne kendes ikke.

Oldeforældre

8. Oldefar: Jørgen Pedersen Poder, født antagelig før 1600.
Oldemor: kendes ikke
Nævnes 1630 og 1636 som bonde i Nr. Snede.
Han levede i 1656 og var da fæster af en halvgård

Kilde: Ib Tønnes. http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,52253,52318 (15/2-2005

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020