Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman Cecilie Harbou‏‎ #532‎
Født ‎1734, døde ‎1750‎, 15 eller 16 år
Døde hun i barselsengen som 16-årig?

Gift ‎mellem 1749 og 1750 med:

man Christen de Linde‏‎ #525‎, søn af Christian de Linde og Anne Marie de Poulson‏.
Født ‎1726 Bækmark, Vejrup Sogn, Ribe Amt, døde ‎1790 Bidstrup‎, 63 eller 64 år, ‎1st ægteskab med: Cecilie Harbou, 2nd ægteskab med: Gedske de Lictenberg
Ejer af Bækmark, Ulvsund Giftede sig til Haraldskær og Engelsholm. Ved konen død overdrages godserne til svogeren Henrik de Lichtenberg til Bidstrup. Døde barnløs (sandsynligvis) på Bidstrup Epitafium i Nørup Kirke:

Koldinghus birks justitsprotokol 1748-61
1759 - 4. september:

Christen Linde til Engelsholm ctr. rytterbønderne Anders Pedersen og Mads Eriksen af Høllund. Synsmænd
afhjemler synsforretning vedr. hvor mange læs hø de to bønder mister ved, at vandet opstemmes ved kobbermøllen.
Tingsvidne.

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020