Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman Ellen Marie von Obelitz‏‎ #505‎, datter af Balthazar von Obelitz og Jytte Gyldenstierne‏.
Født ‎1678, døde ‎1727‎, 48 eller 49 år

Gift ‎28-07-1696 (gift 26 eller 27 år) med:

man Christen de Linde‏‎ #492‎, søn af Christen Christensøn de Linde og Dorathea Nielsdatter Solgaard‏.
Født ‎29-09-1664, døde ‎25-02-1723‎, 58 eller 59 år, begravet ‎ Hjerm Kirke, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Overtog Volstrup og Handbjerg Hovgaard efter faderen.

Oluf Nielsen nævner i bogen "Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder", at der på ydersiden af gavlen på Hjerm Kirkes nordre Korsfløj, lige over nedgangen til en begravelseskælder, er indsat en mindesten med følgende indskrift:

"Anno 1707 er i Jesu navn denne begravelse med dør fuldfærdiget af Christen Linde og Ellen Marie von Oblits, Eiere af Wolstrupgaard med Jus til Hjerm Kirke, som denne hele Kaars kirke for sig og sine indtagen, i hvoe end her efter enten gaard eller Jus kand vorde Ejende. De da ej maae eller kand os dend fratage, saasom Kirken har Deris forige Stoele stade oven paa Begravelsen uforanderlig og i henseende nu under jorden Begravelsen med dets Muur, hvælving, Taule og Dør er fuldfærdiget, ja stedse bør Maintineris og kand vedlige holdes, Saa skal efter Min hustrue og Min død exciperis Synderskovgaard med alt mere goeds, ieg nu paa Wenø land ejer, Bestaaende i h. korn 14 td. 4 skp. 1 alb., hvilket ej efter vores død skal komme til nogen arv eller skifte imellem vore arvinger, Mens vorde da Sekvestreret og Kvindelig hertil Perpetueret, Fiskeriet til Volstrup upræjudicerlig, ja under Vor ældste Søn Christen Lindes (og om hand døer, da næst ældste Søn igien, og ligeledes her efter, medens Afkom er til paa Mands Linie, og naar feiler, da quinde Linie at vedtage, altid ældst Barn og Barne Barn og Descendentes) opsyn hermed at have, maa tage af forn. te Goedses indkomme, i alt under dets ruin, og anvende, om noget Brøstfældig kommer, da på forn. te Begravelse lade Reparere, og der udi lade Holde Ren, Hvad derfra af aarlig indkom over, Hand eller Kirken er vedkommende alleene Raade, lader uddeele til [Fattige] lige paa vis dag hvert aar, nemlig der ieg Christen Linde fra denne Værden af Gud Salig henkaldes. Og det saa Sandt og Ret, som De og efterkommer agter Raade hos Gud og Bi samles maae i Himmerig. Amen.
Christen Christensøn Linde. Ellen Maria von Oblits."

Nu er stenen flyttet ind i kirken, hvor den er anbragt tæt ved koret i venstre side.

Børn:

1.
man Christen Linde‏‎ #506‎
Født ‎1697, døde ‎1743‎, 45 eller 46 år
Aabjerg
2.
man Caspar Linde‏‎ #507‎
Født ‎1699, døde ‎1758‎, 58 eller 59 år
3.
man Balthazar Gebhard Linde‏‎ #508‎
Født ‎1704, døde ‎1747‎, 42 eller 43 år
4.
woman Jytte Dorothea Linde‏‎ #509
Født ‎1705 Handbjerg Hovgaard, Ejsing Sogn, Ringkøbing Amt, døde ‎1732‎, 26 eller 27 år
5.
man Henrich Juul de Linde‏‎ #687
Født ‎1709, døde ‎1783‎, 73 eller 74 år. Erhverv: Godsejer Handbjerg-Hovgaard, Justitsråd
6.
woman Sophie Kirstine Linde‏‎ #1627
Født ‎1715, døde ‎1787‎, 71 eller 72 år
7.
man Rudolph H. de Linde‏‎ #2149
Født ‎1722, døde ‎1788‎, 65 eller 66 år

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020