Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Peder A. Kristensen‏‎ #3914‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

woman Olga Nikoline Kristensen‏‎ #3913‎ PRIVAT FILTER

Barn:

1.
man Arne Marinus Kristensen‏‎ #3501
Født ‎11-08-1923 Nørre Starup, Vester Starup Sogn, Ribe Amt, døde ‎02-12-1973‎, 49 eller 50 år. Erhverv: Smedemester i Starup, Agerbæk Hotel efter forældrene
EN NY SPÆRTYPE SÆTTER BYGGETEMPOET I VEJRET.
Byggeri herhjemme går normalt ikke med rekordfart. Det tager sin tid og skrider fremad, efterhånden som travlt optagne håndværkere får tid til at gøre deres del af arbejdet under opførelsen, og er byggeriet
til produktionsformål, er pengene til byggeriet død kapital, indtil man kan gå i gang. Netop derfor er det så meget mere interessant at se på opførelsen af en hal til en virksomhed i Agerbæk mellem Grindsted og Esbjerg. Her går det nemlig stærkt. Sidste fredag, den 6.. august, bestod bygningen kun af fundamentet. En stor, firkantet cementfalde på 1130 kvadratmeter passede sig selv. Men pludselig blev der aktivitet på cementen, og i dag er væggene næsten færdige, spærene rejst og forsynet med lægter til tagplader, og mursten i gang med at pudse murene af. Grunden til, at byggeriet er foregået i så livligt et temp , er et spærsystem. som er udarbejdet af smedemesterfirmaet Kristensen og Mathiasen i Tofterup. De to kompagnoner fandt for nogen tid siden ud af, at det var for omstændeligt, upraktisk og tidsrøvende at bruge de normale gitterspær, som anvendes til denne type byggeri. Derfor begyndte de at spekulere og fandt frem til en ny metode. Metoden ligner egentlig meget det nye system med opførelsen af store buer af lamineret træ, men det er enklere og nok så praktisk. Der laves af, jerndragere to store "vinkler" med hver et kort og et langt ben. Disse vinkler fragtes til byggestedet, de to lange ben laskes sammen med et par solide bolte, og med en kran rejses så spærfaget på sin plads, hvor de to korte ben danner støtter for spæret.

Mange fordele
Fordelene ved at bruge disse jernspærfag er mange. For det første behøver man ikke at lave betonstøttepiller og forsyne dem med diverse bolte og holdere til spærene, eller at vente, til mureren er blevet færdig med at rejse en mur, hvor de kan hvile. Fagene rejses ganske enkelt, hvorpå mureren tager fat på at mure op mellem dem, mens tømreren samtidig kan begynde på at lægge taget. Desuden undgår man ved denne metode de gener, som træbuerne afstedkommer. Disse buer rager ud i det rum, der helst skulle udnyttes så meget som muligt, og deler vægpladsen op i mange små sektioner, der ikke altid er lige hensigtsmæssige grænser passagemulighederne for f.eks. en bil, der skal læsses. Ved anvendelse af smedemestrenes spærfag er der loftshøjde helt op til taget. Systemet er vel ikke vores helt alene, siger Arne Mikkelsen, der for det meste står for den gren af virksomheden. Der er vist flere, der har fundet på noget i samme retning, men vi har søgt at gøre ideen så hensigtsmæssig som muligt og jeg tror, det er lykkedes. De 17 spærfag, der i møbelfabrikken spænder over 15 meter, har for hver kostet omkring 1500 kr., og virksomheden regner med at kunne fremstille et lignende antal til haller på to-tre uger. Fabrikant G. Elsted er glad for tempoet i nybyggeriet. Den nye hal skal rumme maskinsnedkeriet, der hidtil har ligget adskilt fra resten af virksomheden, i den anden ende af byen, og den åbner desuden for ansættelse af endnu 5-6 mand. Med denne udvidelse, der gerne skulle give mellem 300.000 og 400.000 kr. mere i årlig omsætning, håber firmaet på at nå op over millionen. Jon.

(VESTKYSTEN 14. AUGUST 1965)

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020