Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
man Richard Olesen‏‎ #3020‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

woman Anne Mathiesen‏‎ #3019‎, datter af Mathies Mathiesen og Hanne Jessen‏. PRIVAT FILTER

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020