Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Maren Nielsdatter‏‎ [I3657]‎, datter af Niels Christensen Lassen og NN‏.
Født ‎1695 Stårup, Gørding Sogn, Ribe Amt, døde ‎Stårupgård, Gørding Sogn, Ribe Amt
Hun får så længe hun lever renterne af 4000 Rd. ifølge sønnen Niels Hansens Testamente fra 1760.
De 4000 Rd. skal derefter fordeles mellem hendes børn, således at datter får lige så meget som søn.

Niels Hansen selv skal have en anstændig begravelse, hvorefter hans 4 søskende skal dele ligeligt, hvad der er tilbage:
Jens Hansen Staarup i Kbh,
Christian Hansen her i Brogaarden, [køber siden Kiølholt ved Vejle]
Maren Hansdatter, gift med Thomas Laursen i Skølvad, Jernved Sogn, og
Else Hansdatter gift med Hans Andersen på fødestedet i Staarup.

Efter Nygaard sedler

(Jy. Reg. 37.676)

Gift ‎02 Aug 1716 Gørding Kirke, Ribe Amt (gift 34 år) med:

manHans Jensen‏‎ [I381], søn af Jens Hansen og N.N.‏.
Født ‎1683 Tange ved Ribe, døde ‎18 Maj 1751 Staarup, Gørding Sogn, Ribe Amt‎, 67 eller 68 år. Erhverv: Fæstebonde på Bramming Gods (‎01 Jun 1719)
D. 1/6-1719 fæster Hans Jensen "Stårupgård" til d. 5/4-1749. Fra Gørding kirke er der en beskrivelse om en ligsten over vel fornemme mand Hans Jensen født i Tange ved Ribe år 1683, død i Starrup 1752, og hans hustru Maren Nielsdatter født i Stårup 1694, død samme steds 17++. En søn ved navn Niels, har ladet lægge denne sten over sine forældre; han drog til København og blev slagterdreng hos kongens slagter Jens Jensen. Noget derefter, da kvægsygen (mund og klovsyge) første gang var i landet, sendte hans principal ham til Jylland at købe stude, hvorved han således avancerede, at han efter nogle års forløb blev kancelliråd, fik krigsråd Adlers enke og med hende en herregård, han levede ikkun en kort tid derefter og efterlod sine søskende 18 - 20.000 rd.

Kilde: Gørding Sognearkiv
http://www.gordingarkiv.dk/Gaarde/Staarupgaard.pdf (17/10-2018)
Uddrag fra: Vagn Olesen, "Stårup Fonager i Gørding Sogn", Gørding Sognearkiv, den 20-10-2010

Børn:

1.
manNiels Hansen‏‎ [I2591]
Født ‎27 Dec 1714, begravet ‎01 Okt 1760 Haldum Kirke, Århus Amt. Erhverv: Kancelliråd. Fæster på Hinnerup Broegaard. Ejer af Østergaard i Fjellerup og Julilund.
.... Niels, har ladet lægge denne sten over sine forældre; han drog til København og blev slagterdreng hos kongens slagter Jens Jensen. Noget derefter, da kvægsygen (mund og klovsyge) første gang var i landet, sendte hans principal ham til Jylland at købe stude, hvorved han således avancerede, at han efter nogle års forløb blev kancelliråd, fik krigsråd Adlers enke og med hende en herregård, han levede ikkun en kort tid derefter og efterlod sine søskende 18 - 20.000 rd.

Kilde: Gørding Sognearkiv
http://www.gordingarkiv.dk/Gaarde/Staarupgaard.pdf (17/10-2018)
Uddrag fra: Vagn Olesen, "Stårup Fonager i Gørding Sogn", Gørding Sognearkiv, den 20-10-2010


Se farens biografi.
I Nygaards Sedler læses følgende:

Hansen, Niels, Kclr., fra Hinnerup brogård under grevskabet Frisenborg
1760 17/10 kgl. konfirmation på hans testamente ad 1. s.m.

1. Til Hallum kirke giver han 100 Rdlr. "hvilke 200 rdlr." [!] osv.
2, Sin stifdtr. Krigsrådinde Else Kirstine Rosborg født Adler skal have sin sl. mors gangklæder.
3. Sin "slægt" Else Kristine Staarup giver han 300 Rdlr. og endvidere 100 rdlr. istedenfor en opredt sæng osv.
4. Sin fætter, stud Lorens Jensen giver han 500 rdlr.
5. Jmfr. Anne Elisabeth Nimb, som er her på stedet, giver han 50 rdlr.
6. Hans tjener Niels Rasmussen skal have 66 rdlr. 4 ?
7. Postmester Høgh [Jens Heug Olsen] i Kbhvn. skal have alle studene - antagelig 150 stk - ved Kærbygård og Nørringgård for 30 rdlr. parret. [Nærmere forklaring]
8. Hans bror Christian Hansen Staarup, som er her ved stedet, skal forlods have 2000 rdlr. og desuden arve sammen med sine søskende. Vil han beholde forpagtningen ved Nørringgård og Kærbygård, bliver det for hans egen regning.
9. Til Christian Nimb "den liden, som er her i huset", giver han 100 rdlr.
10. Hans mor Maren Nielsdtr. i Staarup i Gørding Sogn skal på livstid have renten af 4000 rdlr., som eft. hendes død tilfalder hendes børn og deles således, at en datter får lige så meget som en søn.
11. Han skal have en anstændig begravelse.
12. Hvad der herefter er tilbage, deles lige mellem hans 4 søskende: Jens Hansen her i Brogården, Maren Hansdtr, gift med Thomas Laursen i Skølvad, Jernved Sogn, og Else Hansdatter, gift med Hans Andersen på fødestedet i Staarup.
Exekutorer: Forvalterne Bench og Bagge.

(Jy. Reg. 37.676) (nr. 286)

2.
manChristian Hansen Staarup‏‎ [I2270]
Døde ‎1783, begravet ‎26 Mar 1783
Nygaards Sedler:
Staarup, Christian Hansen på Hinnerup brogård
1760 fik han testamenteret 2000 rdlr. m.m. af sin bror kclr N. Hansen smst.

3.
manJens Hansen Staarup‏‎ [I2376] PRIVAT FILTER

4.
womanMaren Hansdatter‏‎ [I134]
Født ‎1717 Staarupgaard, Gørding Sogn, Ribe Amt‎
Magne Juhl, Viborg 2004 skriver:

Hansdatter, Maren
Gift med selveier på Skølvad Hans Jessen, der døde i 1752.
Hendes laugværge var da Hans Andersen af Staarup.
Ifølge skifte efter sønnen Hans Hansen 1.5.1765 var hun da i ægteskab med Thomas Lauridsen på Skølvad.
Folketælling 1787: 70 år, enke efter 2. ægteskab. Boede hos sønnen Jes Hansen og svigerdatteren Maren Christensdatter på Skølvad.
Hun er nævnt i testamente af 11.oct.1784 udfærdiget af manden Thomas Lauritzen.

5.
womanElse Hansdatter‏‎ [I2467]
Født ‎1727‎
Man skal vist ikke forveksle hende med en "slægtning" [altså ikke en søster] Else Kristine Staarup (i Nygaards sedler nævnt som arving til Else Hansdatters bror Niels Hansen)


www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020