Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman‎Appelone‏‎ [I2820]‎ PRIVAT FILTER

Married/ Related med:

manMads Staffensen Veerst‏‎ [I2819], søn af Stephan (Staffen) Sørensen og Maren Madsdatter Buch‏.
Født ‎mellem 1590 og 1600‎. Erhverv: sognepræst i Veerst
Han blev også kaldt Mads Buch efter morfaderen, og han led også en krank skæbne. Eftermanden pastor Niels Christensen Gjødstrup skrev om ham, at han gerådede udi så stor vidtløftighed og gæld, at han aldrig tiendeparten deraf kunne betale. Man har tidligere troet, at hr. Mads døde i 1635, men dombogen fra Viborg landsting fortæller en anden historie. For i 1635 havde lensmanden på Koldinghus indkaldt sandemændene for Anst herred for at få opklaret, hvem der var sognepræsten til Bredstrup og Kongsted hr. Niels Nielsen Alslevs banemand, og hvad der var hans banesår, da han var fundet død for hr. Madses bordende i Veerst præstegård den 4. august samme år. Af et tingsvidne den 20. august om syn på hr. Niels fremgik det, da man løsnede hans klæder, at han havde et skudsår straks neden for hans navle, som måtte have forvoldt hans død. Et andet vidne, nemlig Oluf Nielsen Buch, barnefødt i Egtved (måske sognepræsten i Skibet og søn af sognepræsten i Egtved Niels Madsen Buch) forklarede, at tirsdag den 4. august kom hr. Niels til hr. Mads i Veerst, som på det tidspunkt var i Bække for at lade en præsteeng indkaste. Da han kom hjem, var det over middag. De to præster spiste sammen og bød hinanden til bords, og da måltidet var forbi, begyndte de at tale om penge. Hr. Mads sagde, at hr. Niels gjorde ham stor uret og begærede, at han skulle give ham kvittance på 20 rigsdaler, som han havde anskrevet for højt. Men hr. Niels sagde, at det kunne han ikke gøre. Alt imens de tvistedes, sad de og drak øl og brændevin - de havde dog kun en halv pot brændevin. Under diskussionen tog hr. Mads en langbøsse i sine hænder og skød hr. Niels ihjel for hans bordende. Hr. Niels bad om sine synders forladelse og befalede sin sjæl i Guds sin faders hånd og blev så siddende død. De var alene i stuen. (Var vidnet til stede?). Hr. Madses kone Appelone og hans mor Maren hr. Staffens vidnede, at de hørte bøssen gå af, og at de løb op i stuen, hvor hr. Mads stod med ryggen op ad en væg og klagede sig og sagde: Oh ve, jodut mig arme mand, hvor ikke ulykkeligen er det tilgangen mig, at bøssen var spændt, og jeg vidste det ikke !. Kort efter under foregivende af at skulle til Kolding for at gøre kirkens regnskab op tog Mads af sted, og man så ham ikke siden. Måske flygtede han til udlandet. Sandemændene aflagde ed og svor Mads Staffensen manddød over og fra sin fred, for sagesløs mand hr. Niels Nielsen han ihjelskød. Efter hr. Madses udsagn drejede det sig om et vådeskud og ikke om et drab.

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020