Gunner Jermiin Nielsen: Min slægt.
woman Maren Sørensdatter Hundevad‏‎ #2800‎
Døde ‎1623

Married/ Related med:

man Anders Andersen Haar‏‎ #2799‎, søn af Anders Madsen Haar og Mette Hansdatter‏.
Født ‎1568, døde ‎1630‎, 61 eller 62 år. Erhverv: kæmner og rådmand i Kolding samt vin- og saltimportør, ‎1st married/ related med: Maren Sørensdatter Hundevad, 2nd married/ related med: Mette Poulsdatter
Anders Andersen Haar har på en eller anden måde haft tilknytning til den tidligere kongsgård Nygaard i Øster Starup sogn, hvorfor han også kaldte sig Nygaard. Det vides, at Nygaard i 1620' erne blev forpagtet ud til den højstbydende (Vejle Amts Årbog 1908). Hans navn og stilling som byens kæmner står på stormklokken i St. Nicolaj kirke i Kolding. Jf. Koldinghus lensregnskaber 1610-11 leverede han 17½ tønde smør til Københavns slot. Han havde en søn Anders Andersen Haar, som var rådmand i Kolding og forvalter af det spanske handelskompagni. Denne meddelte i 1631 efter faderens død til rådstuen, at Jens Jørgensen (Haard) som formynder i hans fravær nu havde gjort regning og rigtighed for sit formynderskab. Andre børn var Giertrud Andersdatter f.1603, begr. 2/10 1659 under pesten, som fik Søren Christensen til værge og Maren Andersdatter fra 2. ægteskab, som fik herredsfogeden i Holmans herred Søren Haar på Nebbegaard til værge. Giertrud Andersdatter var 1.gang gift med den engelske adelsmand Henric Denton, begr. 18/4 1641 i Kolding, gift 2. gang 21/1 1644 i Kolding med Hans Jørgensen. En søn fra første ægteskab Anders Henrichsen Denton blev under pesten begr. 21/8 1659 19 år gammel. Formentlig er det ovennævnte Maren Andersdatter Haar, der den 3/12 1643 i Kolding bliver gift med Jeppe Christensen Egtved. Endelig var der to børn til, nemlig Else Andersdatter, som døde før faderen og Ancher Andersen, som fik rådmand Mogens Erichsen som værge, og som også døde tidligt.

www.slaegt.jermiinnielsen.dk

(c) Gunner Jermiin Nielsen 2020